You are currently viewing รถยนต์เกิน 7 ปี สามารถต่อผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้วนะ

รถยนต์เกิน 7 ปี สามารถต่อผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้วนะ

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันนั้นมีการแพร่กระจายของเชื้อ โควิด 19 จึงทำให้หลายสถานที่นั้นไม่อยากจะให้มีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับขนส่งที่คุณสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์เกิน 7 ปี รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถต่อได้ โดยการจ่ายภาษีผ่านทางระบบออนไลน์แต่จำเป็นจะต้องมีเอกสารในการตรวจสภาพรถจากตรอ. และสามารถต่อภาษีได้ตั้งแต่ล่วงหน้าได้ด้วยในระยะเวลา 90 วันก่อนภาษีหมดอายุ

รถยนต์เกิน 7 ปี หรือรถมอเตอร์ไซค์อายุ 5 ปี

สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการตรวจสภาพรถจากสถานที่ตรวจรับรองจากเอกชนหรือที่หลายคนนั้นน่าจะรู้จักกันดีสำหรับที่ตรวจสภาพรถที่ผ่านมาตรฐาน ตรอ. แน่นอนว่ากระจายอยู่ทั่วจังหวัดจะทำให้เราสามารถสะดวกสบายในการเดินทางที่เราไม่ต้องไปขนส่งใหญ่ประจำจังหวัดเลยเราสามารถใช้ในเขตที่ใกล้บ้านคุณ สิ่งที่ห้ามขาดก็คือเตรียมเอกสารติดมือไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนตัวจริงและสำเนาที่ต้องเตรียมไป สำหรับการตรวจสภาพของรถมอเตอร์ไซค์น่าจะอยู่ที่ 60 บาทรถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน 1,600 กรัมจะอยู่ในราคาตรวจสภาพประมาณ 200 บาทสำหรับการใช้ตรวจนั้นนั่งรอได้แป๊บเดียวเองก็สามารถได้เอกสารมาพร้อมสำหรับการเสียภาษีผ่านทางระบบออนไลน์

ควรเลือกซื้อพรบที่มีกลุ่มประกันประสบภัย

สำหรับท่านที่ตรวจสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเลือกซื้อพรบตามที่คุณต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งคุณสามารถซื้อผ่านทางที่ตรวจสภาพได้เลย หรือคุณอาจจะซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ตามกรมขนส่งแล้วแต่ความสะดวกของท่านเลยว่าจะซื้อราคาไหนมีให้เลือกมากมายส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 600 บาทต่อปีสำหรับรถโดยสารที่นั่งไม่เกิน 7 คนในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 75 ซีซีจะอยู่ที่ประมาณ 160 บาทเมื่อเอกสารท่านครบแล้วข้างก็สามารถส่งรายละเอียดมาที่เว็บหลักของกรมขนส่งทางบกได้เลย https://eservice.dlt.go.th/ 

ส่วนของรถยนต์อายุไม่เกิน 7 ปีและรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 5 ปี

แน่นอนว่าเราสามารถยื่นเอกสารการเสียภาษีประจำปีในการชำระประจำปีผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์คุณสามารถยื่นเอกสารที่คุณเตรียมมาที่เราบอกไปข้างต้นได้จะทำให้คุณสามารถต่อภาษีผ่านอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าวิธีในการต่อนั้นก็ไม่ยากอะไรเลยจากที่เราอธิบายรายละเอียดขั้นตอนทุกอย่างไปแล้วแน่นอนว่าคุณจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัส covid ที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ แล้วคุณก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปต่อทะเบียนอีกด้วย

UFA191 ยูฟ่าเบท แทงบอลออนไลน์